...
  • DỊCH VỤ DỰ PHÒNG CẤP CỨU

  • image-detail
+ Dịch vụ dự phòng cấp cứu là dịch vụ đảm bảo sẵn sàng cấp cứu ngay tại hiện trường diễn ra các lễ hội, các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch, các công trình xây dựng…

+ Các lễ hội, các sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch có địa điểm cố định hoặc di động, các công trình xây dựng có qui mô vừa và lớn là nơi tập trung đông người, có thể xảy ra những tình huống cần phải cấp cứu cho cả người tham gia tổ chức, biểu diễn hoặc khán giả, hoặc công nhân...

+ Khách hàng là các tổ chức, cá nhân muốn được đảm bảo sẵn sàng cấp cứu khi có tình huống phải được xử trí cấp cứu kịp thời, ngay tại hiện trường (cố định hoặc di động).

+ Vạn Khang SOS cung ứng dịch vụ dự phòng cấp cứu theo yêu cầu của khách hàng, phù hợp với qui mô và thời gian tổ chức:
  • Với qui mô nhỏ: một điều dưỡng với các dụng cụ y tế thông thường và thiết bị thông tin để điều động khẩn cấp xe ô tô cấp cứu đến hiện trường khi cần thiết.
  • Với qui mô vừa: xe mô tô cấp cứu với Bác sĩ, Điều dưỡng và đầy đủ thiết bị cấp cứu, thiết bị thông tin để điều động khẩn cấp xe ôtô cấp cứu đến hiện trường khi cần thiết.
  • Với qui mô lớn: một hay nhiều xe ôtô cấp cứu, mỗi xe có Bác sĩ, Điều dưỡng, Tài xế và đầy đủ thiết bị cấp cứu và thiết bị thông tin để điều động thêm xe ô tô cấp cứu đến hiện trường khi cần thiết.
+ Để sử dụng dịch vụ, Khách hàng chỉ cần Bấm số hoặc biểu tượng để hiện số điện thoại và bấm vào nút gọi để liên hệ với Vạn Khang SOS.

+ Nhân viên của Vạn Khang SOS sẽ trao đổi với khách hàng để có được thông tin cần thiết (dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng, thời gian, địa điểm…) và thống nhất lịch hẹn, phí vận chuyển...